1 maja 2022 r.

Embolektomia przezcewnikowa połączona z niskodawkową fibrynolizą miejscową – tzw. strategia hybrydowa, została z powodzeniem zastosowana przez nasz zespół w leczeniu pacjenta z ostrą zatorowością płucną z kilkunastodniowym wywiadem narastania objawów

 

Aktualności
Dane kontaktowe
Dla lekarzy
Dla studentów
Dla pacjentów
Zespół Ośrodka Chorób Krążenia Płucnego